ورود به سامانهسه شنبه 1 خرداد 1397فارسیEnglish
اخبار و رویدادها
لیست اخبار
تاريخ تحويل ودفاع از پروژه
تاريخ تحويل ودفاع از پروژه
1396/10/30 : تاریخ تحویل و دفاع از پروژه به شرح زیر اعلام می گردد.رشتهاستاد راهنمازمان ارائهساعت ارائهحسابداریآقای فیروزیسه شنبه 96/11/1010 صبححسابداریخانم ابهریسه شنبه 96/11/1009 صبححسابداریخانم پوست پسندسه شنبه 96/11/1009 صبححسابداریخانم صحرائیانچهارشنبه 96/11/1109 صبححسابداریآقای حق نیازچهارشنبه 96/11/1109 صبحکامپیوتر(کاردانی وکارشناسی)تمامی اساتیددوشنبه 96/11/0909 صبحمعماری وگرافیکآقای برخانسه شنبه 96/11/10ازساعت 10 الی 11...
انتخاب واحد نيمسال دوم 97-96
انتخاب واحد نيمسال دوم 97-96
1396/10/25 : اﻃﻼﻋﻴﻪ انتخاب واحد ((ﻧﻴﻤﺴﺎ ل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 97-96))1-تقويم آموزشي: انتخاب واحد: از روز یک شنبه 1396/11/08لغايت پنج شنبه 1396/11/12شروع كلاسها: ازروز شنبه 1396/11/14پایان کلاسها: ازروز پنج شنبه 1397/03/17 حذف واضافه: 1396/11/23لغايت 1396/11/25حذف اضطراري : 1397/02/25لغايت 27/02/271397شروع امتحانات : روز شنبه 1397/03/19پایان امتحانات : روز یک شنبه 1397/04/032-مبلغ پرداختي جهت مجوز انتخاب واحد: دانشجويان گرامي دقت نمايند جهت مساعدت به دانشجويان شهريه ثابت ومتغيير هر نيمسال تحصيلي به دو قسط علي الح ......